Zverejňovanie dokumentov

Poskytovateľ Typ Dokumenty
P.H.K. Prešov, n.o. Výročná správa za rok 2017 Dokument
P.H.K. Prešov, n.o. Správa audítora účtovnej závierky 2017 Dokument
P.H.K. Prešov, n.o. Výročná správa za rok 2016 1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
5. strana
6. strana
7. strana
8. strana
9. strana
10. strana
11. strana
P.H.K. Prešov, n.o. Výročná správa za rok 2015 1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
5. strana
6. strana
7. strana
8. strana
9. strana
10. strana
11. strana
P.H.K. Prešov, n.o. Správa audítora účtovnej závierky 2015  Dokument
P.H.K. Prešov, n.o. Účtovná závierka za rok 2015  Dokument
Slovenský zväz Ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí fin. príspevku z 1.8.2015 1. strana
2. strana
3. strana
Jozef Mihaľ – Marion Tour Rámcová dohoda č. 01 – 2015/2016 1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
P.H.K. Prešov, n.o. Účtovná závierka za rok 2014 Dokument
P.H.K. Prešov, n.o. Výročná správa za rok 2014 1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
5. strana
6. strana
7. strana
8. strana
SAD Prešov, a.s. Rámcová dohoda č. 01 – 2014/2015 1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
P.H.K. Prešov, n.o. Dodatok č.1 k štatútu P.H.K. Prešov, n.o. Dokument
P.H.K. Prešov, n.o. Štatút P.H.K. Prešov, n.o. Dokument