Zmena času tréningu pre ŠHT 5+6 a kadeti piatok 9.8.2019

Oznamujeme hráčom a rodičom kategótii ŠHT 5+6 a kadeti,že ich tréningy v piatok 9.8.2019 budú vzájomne vymenené.

Nový čas pre kadetov   6:00 – 7:00 hod.

Nový čas pre ŠHT 5+6  12:15 – 13.15 hod.

Tiež sa vám može páčiť...