Výzva na podanie cenovej ponuky

Vyzývame dopravcov k predloženiu cenovej ponuky na poskytovanie dopravných služieb pre neziskovú organizáciu P.H.K. Prešov, n.o. , Pod Kalváriou 50, Prešov.

P.H.K. Prešov, n. o. je nezisková organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je organizovanie a zabezpečovanie športovej prípravy pre prešovské deti a mládež v oblasti ľadového hokeja. Dopravné služby využívame na zabezpečenie dopravy pre hráčov klubu na hokejové zápasy a turnaje v rámci Slovenska.

Požiadavky a podmienky účasti pre uchádzača:

Termíny prepravy: od 09.09.2017 do 31.03.2018
Doprava sa uskutočňuje prevažne počas víkendov na území SK s výnimkou aj v štátoch PL a HU: cca 2 až 4 prepravy týždenne
Počet najazdených km: cca 25 000 km
Požiadavky k vybaveniu autobusov:

 • 40 miest na sedenie s dostatočne veľkým batožinovým priestorom pre uloženie hokejovej výstroje prepravovaných hráčov
 • 25 miest na sedenie s prepravným vozíkom na uloženie výstroje prepravovaných hráčov
 • Stravu pre vodiča podľa zákona o cestných náhradách a ubytovanie pre vodiča počas zápasov – výjazdov zabezpečí hokejový klub.

  Žiadame Vás o predloženie Vami požadovanej konečnej ceny za 1 km s DPH pri účtovaní stojného a iných poplatkov za autobus počas prepravy Vaša ponuka nebude zaradená do výberového konania.
  Doby splatnosti faktúr žiadame:

 • za obdobie od 09.09.2017 do 31.12.2017 – 14 dní
 • a obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 – do 30.06.2017 z dôvodu doručenia dotácii účelovo viazaných na dopravu od mesta Prešov na rok 2018
 • Kritériom pre úspešnosť uchádzača je najnižšia cena za poskytované služby a doba splatnosti faktúr, vybavenie a bezpečnosť autobusov.

  Cenové ponuky Vás žiadame doručiť v zalepených obálkach s označením NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA do 15.07.2017 osobne do kancelárie riaditeľa neziskovej organizácie alebo poštou. Pri zasielaní poštou je dôležitý dátum odoslania obálky, ktorý nesmie byť starší ako 15.07.2017. Na základe doručených cenových ponúk Vám bude oznámený výsledok výberového konania.

  Za predložené cenové ponuky ďakujeme a ostávame s pozdravom

  Potočňák Peter
  riaditeľ P.H.K. Prešov, n.o.

  Tiež sa vám može páčiť...