Výzva na podanie cenovej ponuky – preprava hráčov

Vyzývame prepravcov k predloženiu cenovej ponuky na poskytovanie dopravných služieb pre neziskovú organizáciu P.H.K. Prešov, n.o. , Pod Kalváriou 50, Prešov.

P.H.K. Prešov, n.o. je nezisková organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je organizovanie a zabezpečovanie športovej prípravy deti a mládeže v oblasti ľadového hokeja.
Dopravné služby budeme využívať k zabezpečeniu prepravy hráčov a trénerov hokejového klubu na tréningy ( Sabinov, Košice, PSK aréna Prešov ) hokejové zápasy a turnaje v rámci Slovenska.

Požiadavky a podmienky účasti pre uchádzača:

Termíny prepravy: od 01.08.2018 do 31.03.2019
Preprava na tréningy sa bude uskutočňovať počas pracovných dní (cca 2 až 4 prepravy denne na tréningy)
Preprava na zápasy sa bude uskutočňovať prevažne počas víkendov na území SK (cca 2 až 4 prepravy týždenne na zápasy)
Počet najazdených km: cca 35 000 km

Požiadavky k vybaveniu autobusov:

  • 40 miest na sedenie s dostatočne veľkým batožinovým priestorom pre uloženie hokejovej výstroje prepravovaných hráčov
  • 25 miest na sedenie s prepravným vozíkom na uloženie výstroje prepravovaných hráčov

Stravu pre vodiča podľa zákona o cestných náhradách a ubytovanie pre vodiča počas zápasov – výjazdov zabezpečí hokejový klub.

Žiadame Vás o predloženie Vami požadovanej konečnej ceny za 1 km s DPH pri účtovaní stojného a iných poplatkov za autobus počas prepravy, Vaša ponuka nebude zaradená do výberového konania.

Doby splatnosti faktúr žiadame:

  • za obdobie od 01.08.2018 do 31.12.2018 – 14 dní
  • za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 – do 30.06.2019 z dôvodu doručenia dotácii účelovo viazaných na dopravu od mesta Prešov na rok 2019

Kritériom pre úspešnosť uchádzača je najnižšia cena za poskytované služby a doba splatnosti faktúr, vybavenie a bezpečnosť autobusov.

Cenové ponuky Vás žiadame doručiť v zalepených obálkach s označením NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA do 20.06.2018, osobne do kancelárie riaditeľa neziskovej organizácie alebo poštou. Pri zasielaní poštou je dôležitý dátum odoslania, ktorý nesmie byť starší ako 20.06.2018.
Na základe vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude oznámený výsledok výberového konania.

Za predložené cenové ponuky ďakujeme a ostávame s pozdravom

Potočňák Peter
riaditeľ P.H.K. Prešov, n.o.

 

Tiež sa vám može páčiť...