Výzva na dodržiavanie hygienických opatrení

Prostredníctvom SZĽH sme ako kluby dostali z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky toto upozornenie.

Dobrý deň,

kancelárii štátneho tajomníka pre šport bolo doručené upozornenie na nedodržiavanie hygienických opatrení divákov na hromadných podujatiach športového charakteru. Jedná sa najmä o
1.       prekrytie horných dýchacích ciest. Prax ukazuje, že túto povinnosť drvivá väčšina návštevníkov uvedených podujatí nedodržiava a organizátori podujatí sa obmedzia len na verbálne výzvy návštevníkom,
2.       striktné dodržiavanie kontroly Covid passov divákov v jednotlivých režimoch,
3.       v prípade keď je podujatie usporiadané tak, že kapacita hľadiska je obmedzená možným percentom obsadenosti divákmi, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade, nie je možné oddeliť od seba iba sektory, resp. niektoré sektory zavrieť úplne.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu je preto nevyhnutné, aby organizátori športových podujatí, ktorí počas 1. a 2. vlny pandémie ochorenia COVID-19 bojovali za sprístupnenie tribún pre divákov, dôsledne trvali na dodržiavaní všetkých protipandemických opatrení.

Na základe uvedeného Vás touto cestou žiadame o zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení vyplývajúcich z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, a ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

V prípade kontinuity nedodržiavania hygienických opatrení sa môže stať, že ústredný krízový štáb odporučí vláde Slovenskej republiky, aby na športových podujatiach bola účasť divákov zakázaná. Dostali by sme sa tak opätovne do situácie ako počas 1. a 2. vlny pandémie ochorenia COVID-19.

Veríme, že táto výzva pomôže k dodržiavaniu hygienických pravidiel na športových podujatiach a všetci spoločnými silami prispejeme k tomu, aby sme nestratili možnosť účasti divákov na tribúnach, ktorú bolo tak náročné dosiahnuť v rámci rokovaní s ústredným krízovým štábom.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

Igor Karaba
štátny radca | odbor športu | sekcia športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Stromová 1 | 831 01 Bratislava | Slovenská republika

Tiež sa vám može páčiť...