Výzva generálneho sekretára SZĽH hokejovej rodine

Vážená hokejová rodina,

slovenský hokej je v neľahkej situácii. Z dôvodu nevyspytateľného šírenia nového koronavírusu sme prijali viacero opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie bezpečnosti i zdravia všetkých nás a ktorými veríme, že dokážeme zamedziť ďalšiemu rozmachu ochorenia COVID-19.

Apelujem preto na vás, buďte obozretní. Chráňte si svoje zdravie i zdravie vašich blízkych. Buďte zodpovední. Dodržiavajte pokyny, odporúčania i nariadenia vydané príslušnými orgánmi v súvislosti s koronavírusom a prispejte tak k spomaleniu jeho šírenia.

Zároveň vás chcem požiadať, ak sa u vás, prípadne vo vašom okolí vyskytnú všeobecne známe príznaky ochorenia COVID-19 alebo jeho odborné potvrdenie, nahláste tieto informácie, prosím, telefonicky alebo prostredníctvom SMS mne i predsedovi Zdravotnej komisie SZĽH Stanislavovi Belimu.

Informácie budú slúžiť výlučne na zabezpečenie ochrany ostatných zamestnancov SZĽH, členov hokejového hnutia, ich rodinných príslušníkov a taktiež k zavedeniu ďalších opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Kontaktné osoby:
Miroslav Valíček, generálny sekretár SZĽH – +421 905 234 898
Stanislav Beli, predseda ZK SZĽH – +421 908 821 789

Ďakujem za porozumenie.

Miroslav Valíček, generálny sekretár SZĽH

Tiež sa vám može páčiť...