Vyhlásenie COVID-19

Oznam pre rodičov a hráčov klubu.

Žiadame všetkých hráčov,alebo ich zákonných zástupcov aby bezodkladne vyplnili a priniesli na tréning toto tlačivo.  V prípade,že si tlačivo nemôžete vytlačiť, žiadajte si ho od svojho trénera. Posledné dva riadky nevyplňujte.

Prešov Penguins

tlač: ČESTNÉ VYHLÁSENIE HRÁČA A ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU

Tiež sa vám može páčiť...