Voľby členov správnej rady 2017 – aktualizované 15.5.2017

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia členov aktuálnej správnej rady P.H.K. Prešov, n.o. oznamujeme dôležité informácie k príprave a priebehu volieb členov novej správnej rady 2017:

1. Prihlásenie kandidátov – uchádzačov za členov správnej rady 2017
– termín podávania prihlášok kandidátov do 30.04.2017
– kandidáti sú povinní doložiť k prihláške svoje identifikačné údaje a stručnú prezentáciu

Prihlásení kandidáti:
Radoslav Gáll
Peter Křemen
Vojtech Lukošik
Stanislav Pribula
František Pulščák

2. Rada rodičov – poverenia k voľbe členov správnej rady
– člen rady rodičov k voľbám členov správnej rady je povinný sa preukázať písomným poverením (nie starším ako mesiac) podpísaným nadpolovičnou väčšinou rodičov za kategórie juniorov, dorastencov, kadetov, 8. ŠHT, 7.ŠHT, 6. ŠHT, 5. ŠHT, 4.HP, 3 HP a 1.,2. HPP
– formuláre poverenie k mandátu voliteľa za kategórie sú k dispozícii v kancelárii klubu
– termín odovzdania poverení k mandátu voliteľa je potrebné odovzdať do 15.05.2017 v kancelárii klubu

3. Voľby členov správnej rady 2017
– naplánované na 18.05.2017 o 17:00 v kancelárii klubu

Tiež sa vám može páčiť...