Voľba člena správnej rady

Na základe vzdania sa členstva v správnej rade P.H.K. Prešov, n.o. jedným z členov rady voleného rodičmi hráčov vyhlasujem doplňujúce voľby člena a oznamujem dôležité informácie k príprave a priebehu volieb člena správnej rady:

1. Prihlásenie kandidátov – uchádzačov za člena správnej rady
– termín podávania prihlášok kandidátov do 10.01.2018
– kandidáti sú povinní doložiť k prihláške svoje identifikačné údaje a stručnú prezentáciu

2. Rada rodičov – poverenia k voľbe člena správnej rady
– člen rady rodičov k voľbám členov správnej rady je povinný sa preukázať písomným poverením (nie starším ako mesiac) podpísaným nadpolovičnou väčšinou rodičov za kategórie juniorov, dorastencov, kadetov, 8. ŠHT, 7.ŠHT, 6. ŠHT, 5. ŠHT, 4.HP, 3 HP a 1.,2. HPP
– formuláre poverenie k mandátu voliteľa za kategórie sú k dispozícii v kancelárii klubu
– termín odovzdania poverení k mandátu voliteľa je potrebné odovzdať do 12.01.2018 v kancelárii klubu

3. Voľby člena správnej rady
– naplánované na 15.O1.2018 o 17:00 v kancelárii klubu

Peter Potočňák
riaditeľ P.H.K. Prešov, n.o.

Tiež sa vám može páčiť...