Vedenie klubu

P.H.K. Prešov, n.o.

Správna rada:
Vojtech Lukošik predseda
Štefan Hermanovský podpredseda
Renáta Fedorčíková člen
Radoslav Gáll člen
Peter Křemen člen
Jozef Muránsky člen
František Pulščák člen