USMERNENIE POČAS NÚDZOVÉHO STAVU.

Od 25. novembra 2021 do odvolania, najneskôr však do 9 decembra 2021 je na území SR vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania.                                                                                                                                                                                 Z tohto dôvodu Prešov Penguins n. o. upravuje svoju činnosť.

1.Pozastavujú sa všetky mládežnícke súťaže.

2.Rušia sa všetky tréningy hokejových prípraviek 0,1,2,3

UPOZORNENIE MINISTERSTA ŠKOLSTVA,VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU SR : V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí, sa zatiaľ nemenia. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 29. 10. 2021 na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

3.Pokračovať v tréningu môžu hráči športových hokejových tried 4,5,6,7,8,9.Tréning prebieha vrámci školského       vyučovacieho procesu, hráči sú spolu v triede aj na tréningu . Hráči, ktorí navštevujú iné školy sa zúčastňovať   tréningov nemôžu, z dôvodu zabráneniu premiešavania sa detí.

4.Tréningová činnosť dorastu a juniorov bude upresnená a hráčom oznámená ich trénermi.

Informácie:

www.korona.gov.sk

Buďme disciplinovaní, chráňme seba aj svojich blízkych, aby sme sa mohli znova čo najskôr stretnúť a zahrať si náš obľúbený hokej.

Prešov Penguins

Tiež sa vám može páčiť...