Ukončenie pôsobenia zástupcov mesta Prešov v správnej rade P.H.K. Prešov

Na základe rozhodnutí primátorky mesta Prešov z 25.7.2017 sa zrušujú rozhodnutia o určení zástupcov mesta Prešov v správnej rade neziskovej organizácie: P.H.K. Prešov, n.o. V správnej rade na základe toho končia pôsobenie : Štefan Hermanovský, Renáta Fedorčíková a Jozef Muránsky.

Podľa Štatútu P.H.K. Prešov, n.o. a jeho Dodatku č.1. je správna rada uznášania schopná v zložení štyroch členov. Aktuálni členovia SR sa dohodla a hlasovala za to, že do nominácie troch členov SR za mesto Prešov bude pracovať v zložení štyroch členov – volených radou rodičov.

Tiež sa vám može páčiť...