Testovanie hráčov antigénovými testami na COVID – 19

V súvislosti s organizáciou zápasov v súťažiach juniorov, dorastu, kadetov, starších a mladších žiakov pre potreby COVID SEMAFORU PRE ŠPORT sa v okresoch v červenej farbe v režime OTP  môžu zúčastňovať iba osoby, ktoré sú plne zaočkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID – 19 prekonali za ostatných 180 dní.

    Z uvedeného dôvodu zabezpečujeme pre hráčov hokejového klubu Prešov Penguins testovanie antigénovými testami hradené hokejovým klubom vo fy. ZATEL, s.r.o., prevádzka Pod Kalváriou 36, Prešov.                                                                                                                                                                                      

Testovania sa môžu zúčastniť iba hráči za doprovodu trénera v čase, ktorý im oznámi tréner minimálne deň vopred s podpísaným informatívnym súhlasom zákonného zástupcu.

Testovanie nie je povinné pre deti do 12 rokov.

V záujme ochrany svojho zdravia, aj kolektívu, odporúčame testovanie aj hráčom, ktorí sú plne zaočkovaní, alebo  testovanie pre nich nie je povinné.

Covid automat pre šport – Ministerstvo školstva

Covid Semafor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

https://covidsemafor.sportcenter.sk

Informatívny súhlas rodiča.

 

Tiež sa vám može páčiť...