Stretnutie týkajúce sa plánovanej rekonštrukcie Zimného štadióna

Vážení predstavitelia športových klubov,

dovoľte mi aby som Vás v mene primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej pozval na stretnutie týkajúce sa plánovanej rekonštrukcie a s tým súvisiacej prevádzky Zimného štadiónu v meste Prešov, ktoré sa uskutoční v stredu 21.3.2018 o 16.00 v zasadačke MsÚ na Jarkovej 24, Prešov. Toto stretnutie je otvorené aj pre prípadných ďalších záujemcov o túto problematiku (športovci, rodičia a pod….)

Mgr. Ján Vysocký

vedúci kancelárie primátorky mesta

Tiež sa vám može páčiť...