Rohodnutie SZĽH o predčasnom ukončeni všetkych súťaží.

Rozhodnutie SZĽH zo dňa 12.3.2020

SZĽH a športové oddelenie,na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR a na základe zákazu konania sa športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou ohľadne rizika prenosu koronavírusu  COVID – 19 rozhodlo s okamžitou platnosťou  o predčasnom ukončení súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR.

Ligy starších žiakov 8,7.,Ligy mladších žiakov 6,5.,prípraviek HP 4,3.,Extraligy juniorov.,Extraligy dorastu.,1 ligy juniorov.,1 ligy dorastu.,Ligy kadetov.,Extraligy žien.,2 ligy seniorov.,Slovenskej hokejovej ligy.

Všetky naplánované priateľské zápasy a turnaje sa s okamžitou platnosťou rušia.

V Bratislave 12.3.2020

Súťažné oddelenie

Tiež sa vám može páčiť...