Rodičovské stretnutie rodičov hráčov ŠHT 22.5.2018

Pozývame Vás na rodičovské stretnutie rodičov hráčov športových hokejových tried 5., 6., 7., 8. a 9. (kadeti). Rodičovské stretnutie sa uskutoční 22.5.2018 o 16:30 v jedálni Základnej školy na ul. Čsl. armády.

Na rodičovskom stretnutí budú podané informácie o zabezpečení tréningového a vyučovacieho procesu od 9/2018.

Tiež sa vám može páčiť...