PLÁN LETNEJ PRÍPRAVY 2019/2020 PRE KATEGÓRIE ŠHT 5,6,7,8

ŠHT 5

Letná príprava pre kategóriu ŠHT 5 – budúci PIATACI.

Príprava bude prebiehať od 6.5.2019 do 31.6.2019 v pravidelných intervaloch 4 x týždenne.

Pondelok     – 15:30 – 16:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Utorok         – 15:30 – 16:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Streda          – 15:30 – 16:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /

Štvrtok        –    VOĽNO

Piatok         – 15:30 – 16:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /

Príprava bude zameraná hlavne na rozvoj rýchlosti,obratnosti a hry.

Zmena tréningov vyhradené v závislosti na počasí.

Tréningy koordinuje tréner:  HT Martin Lenďák tel: 0911 281 093

ŠHT 6

Letná príprava pre kategóriu ŠHT 6 – budúci ŠIESTACI.

Príprava bude prebiehať od 6.5.2019 do 31.6.2019 v pravidelných intervaloch 5 x týždenne.

Pondelok     – 7:00 – 8:30 hod.                ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /

Utorok         – 13:00 – 14:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Streda          – 14:00 – 15:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /

Štvrtok        – 12:00 – 13:30 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Piatok         – 8:00 – 9:30 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Príprava bude prebiehať v rámci vyučovacieho procesu a bude zameraná hlavne na rozvoj rýchlosti,obratnosti a hry.

Zmena tréningov vyhradené v závislosti na počasí.

Tréningy koordinuje tréner:  HT Martin Sabolčín tel: 0907 125 701

ŠHT 7

Letná príprava pre kategóriu ŠHT 7 – budúci SIEDMACI.

Príprava bude prebiehať od 6.5.2019 do 31.6.2019 v pravidelných intervaloch 5 x týždenne.

Pondelok     – 9:00 – 10:15 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /

Utorok         – 14:00 – 15:15 hod.                ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Streda          – 13:00 – 14:15 hod.                ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Štvrtok        – 13:00 – 14:15 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén / 15:00 – 16:00 bazén SPŠ Strojnícka

Piatok          – 12:00 – 13:15 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Príprava bude prebiehať v rámci vyučovacieho procesu a bude zameraná postupne hlavne na rozvoj rýchlosti,vytrvalosti, obratnosti,sily a hry.

Zmena tréningov vyhradené v závislosti na počasí.

Tréningy koordinuje tréner:  HT Imrich Petrík tel: 0907 945 885  AT Radomír Chalupa tel: 905 502 648

ŠHT 8

Letná príprava pre kategóriu ŠHT 8 – budúci OSMACI.

Príprava bude prebiehať od 6.5.2019 do 31.6.2019 v pravidelných intervaloch 5 x týždenne.

Pondelok     – 13:45 – 15:00 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /

Utorok         – 13:00 – 14:15 hod.                ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Streda          – 11:50 – 13:05 hod.                ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Štvrtok        – 13:00 – 14:15 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa /  15:00 – 16:00 bazén SPŠ Strojnícka

Piatok          – 13:00 – 14:15 hod.                 ZŠ Československej armády Prešov /ihrisko,terén /

Príprava bude prebiehať v rámci vyučovacieho procesu a bude zameraná postupne hlavne na rozvoj rýchlosti,vytrvalosti, obratnosti,sily a hry.

Zmena tréningov vyhradené v závislosti na počasí.

Tréningy koordinuje tréner:  HT Imrich Petrík tel: 0907 945 885  AT Radomír Chalupa tel: 905 502 648

 

Tiež sa vám može páčiť...