PLÁN LETNEJ PRÍPRAVY 2019/2020 PRE KATEGÓRIE KADETI,DORAST,JUNIORI

KADETI

Letná príprava pre kategóriu budúcich KADETOV.

Príprava bude prebiehať od 6.5.2019 do 31.6.2019 v pravidelných intervaloch 5 x týždenne.

Pondelok     – 13:45 – 15:00 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa,ihrisko,terén /

Utorok         – 15:30 – 17:00 hod.             ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa,ihrisko,terén /

Streda          – 7:00 – 8:30 hod.                ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa,ihrisko,terén /

Štvrtok        – 7:00 – 8:30 hod.                  ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa,ihrisko,terén /

Piatok         – 13:00 – 14:30 hod.              ZŠ Československej armády Prešov /telocvičňa,ihrisko,terén /

Príprava bude prebiehať v rámci vyučovacieho procesu a bude zameraná postupne hlavne na rozvoj rýchlosti,vytrvalosti, obratnosti,sily a hry.

Zmena tréningov vyhradené v závislosti na počasí.

Tréningy koordinuje tréner: Branislav Kohutiar tel: 0907 979 078

 

DORAST , JUNIORI

Letná príprava pre kategórie DORAST , JUNIORI.

Príprava bude prebiehať súčasne pre obe kategórie od 6.5.2019 do 31.6.2019 v pravidelných intervaloch 5 x týždenne.

Hráči budú využívať telocvičňu a areál SOŠ Lesnícka Kollárova ul.  Prešov.

V prípade potreby bude delená na dve skupiny.

Pondelok                – 15:00 – 16:40 hod.             SOŠ Lesnícka Kollárova ul.  Prešov /telocvičňa,ihrisko,terén /

Utorok 1 fáza         – 6:00 – 7:00 hod.                SPINNING   POSILŇOVŇA CENTRÁL

Utorok 2 fáza        – 15:00 – 16:40 hod.                SOŠ Lesnícka Kollárova ul.  Prešov /telocvičňa/

Streda                     – 15:00 – 16:40 hod.              SOŠ Lesnícka Kollárova ul.  Prešov /ihrisko,terén /

Štvrtok                   – 15:00 – 16:40 hod.                SOŠ Lesnícka Kollárova ul.  Prešov /ihrisko,terén /

Piatok                     – 6:00 – 7:15 hod.                   POSILŇOVŇA CENTRÁL

Zmena tréningov vyhradené v závislosti na počasí.

Tréningy koordinuju tréneri: DORAST – Ladislav Strompf tel: 0918 295 293   JUNIORI – Peter Křemen tel: 0907 939 734

 

 

Tiež sa vám može páčiť...