Prešov Penguins - oficiálna stránka

Oznam COVID 19

3.,4. HP – Oznamujeme, že hráč kategórie je pozitívne testovaný, posledného tréningu sa zúčastnil dňa 07.10.2020. 6.ŠHT – Oznamujeme, že hráč kategórie je pozitívne testovaný, dňa 10.10.2020 sa zúčastnil zápasu s Kežmarkom.

Oznam klubu

Dňa 5.10.2020 tréner dorastu .Peter Křemen a riaditeľ klubu Peter Potočňák absolvovali  PCR test na COVID – 19 na základe predvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove s výsledkom obaja NEGATÍVNI. Ukončenie karantény 8.10.2020...

Oznam pre rodičov detí HPP 0,1,2 o čase tréningu.

Oznam pre rodičov detí HPP 0,1,2 o zmene času tréningov v sobotu a nedeľu. Z dôvodu organizovania víkendových mládežníckych zápasov a zabezpečovania všetkých povinností klubu podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa posúvajú...

Usmerenie pre rodičov k domácim zápasom

Dobrý deň Zajtra 26.9.2020 začína nový ročník žiackych súťaží. Na našom vynovenom štadióne nastúpia k zápasom naši ôsmaci a siedmaci. Vzhľadom na stále prebiehajúce práce a úpravy v hľadisku štadióna , nebude možný vstup...

OPATRENIA SZĽH pri organizovaní športovej činnosti.

„Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ľadovom hokeji COVID-19 pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje“ príloha: Opatrenia pri organizácii športovej činnosti Aktualizácie sú dostupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede   SZĽH

Vyhlásenie COVID-19

Oznam pre rodičov a hráčov klubu. Žiadame všetkých hráčov,alebo ich zákonných zástupcov aby bezodkladne vyplnili a priniesli na tréning toto tlačivo.  V prípade,že si tlačivo nemôžete vytlačiť, žiadajte si ho od svojho trénera. Posledné...