P.H.K. Prešov - oficiálna stránka

Rodičovské stretnutie hráčov ŠHT 21.6.2018

Pozývame Vás na rodičovské stretnutie rodičov hráčov športových hokejových tried 5., 6., 7., 8. a 9. (kadeti). Rodičovské stretnutie sa uskutoční 21.6.2018 o 16:00 v jedálni Základnej školy na ul. Čsl. armády. Na rodičovskom...

Fotografie

Objednané fotografie si môžu hráči vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu denne od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod alebo sa telefonicky dohodnúť na inom termíne.

Členské poplatky P.H.K. Prešov, n.o. pre sezónu 2018/2019

Informáciu o členských poplatkoch P.H.K. Prešov, n.o. pre sezónu 2018/2019 nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/clenske-poplatky/ Členské poplatky boli schválené správnou radou v internej smernici č. 1/2018. Upozorňujeme všetkých aby si vo vlastnom záujme skontrolovali úhrady...