P.H.K. Prešov - oficiálna stránka

Klubové poplatky P.H.K. Prešov, n.o. pre sezónu 2019/2020

Informáciu o členských poplatkoch P.H.K. Prešov, n.o. pre sezónu 2019/2020 nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/klubove-poplatky/ Členské poplatky boli schválené správnou radou v internej smernici č. 1/2019-20. Upozorňujeme všetkých aby si vo vlastnom záujme skontrolovali úhrady...

Oznam pre rodičov HP 3,4

Dňa 27.3.2019 sa o 17.00 hod. uskutoční v jedálni ČSA 1 stretnutie rodičov žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí by mali nastúpiť v budúcom školskom roku do 4. a 5. ročníka športovej hokejovej triedy.