P.H.K. Prešov - oficiálna stránka

Rodičovské stretnutie hráčov ŠHT 21.6.2018

Pozývame Vás na rodičovské stretnutie rodičov hráčov športových hokejových tried 5., 6., 7., 8. a 9. (kadeti). Rodičovské stretnutie sa uskutoční 21.6.2018 o 16:00 v jedálni Základnej školy na ul. Čsl. armády. Na rodičovskom...

Fotografie

Objednané fotografie si môžu hráči vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu denne od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod alebo sa telefonicky dohodnúť na inom termíne.

Výzva na podanie cenovej ponuky – preprava hráčov

Vyzývame prepravcov k predloženiu cenovej ponuky na poskytovanie dopravných služieb pre neziskovú organizáciu P.H.K. Prešov, n.o. , Pod Kalváriou 50, Prešov. P.H.K. Prešov, n.o. je nezisková organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je organizovanie a zabezpečovanie...