Oznámenie riaditeľa klubu a predsedu správnej rady k členským poplatkom.

Hráči hokejového klubu materský aj hosťujúci, sú na základe internej smernice č1/2019-20 Prešov Penguins n.o. o klubových poplatkoch povinní doplatiť klubové poplatky k 31.3.2020 v plnej výške.

Z dôvodu možného ochorenia COVID – 19 a ohrozenia verejného zdravia,vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrenie,ktoré zakazuje organizovať a usporadúvať  hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Napriek tomu je klub povinný:

– uhrádzať vzniknuté náklady za mesiace február, marec 2020

-udržiavať činnosť hokejového klubu na minime, ale zároveň plniť si všetky povinnosti voči poisťovniam, SZĽH a mestu Prešov.

– za mesiac apríl sa členské poplatky neplatia.

-ak  v mesiaci máj nebude možné z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID – 19 začatie letnej prípravy, bude platenie a výška členských poplatkov prehodnotená a včas oznámená.

Poplatky je možné skontrolovať a odkomunikovať u p.Dudovej v pracovných dňoch  tel. 0948 551 003, alebo osobne v kancelárii klubu po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Ďakujeme za porozumenie.

Potočňák Peter                                                                                           Lukošík Vojtech

riaditeľ Prešov Penguins n.o.                                                      predseda správnej rady Prešov Penguins n.o.

Tiež sa vám može páčiť...