OZNAM – Začiatok letnej prípravy JUNIORI,DORAST

Oznamujeme hráčom budúcich kategórii JUNIORI a DORAST,že prvé stretnutie letnej prípravy sezóny 2020/2021

sa uskutoční dňa 18.5.2020 o 15:00 hod.na atletickom ihrisku Základnej školy Šmeralová.

Hlavný tréner Juniori – Bc.Ladislav Strompf  kontakt: +421 918 295 293

Hlavný tréner Dorast – Peter Křemen kontakt: +421 907 939 734

Na zraze bude hráčom oznámený a upresnený ďalší postup a priebeh tréningov.

Tréningy budú prebiehať podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR.

Všetci hráči sa riadia podľa pokynov trénerov.

Všetci hráči sú povinní vypísať,podpísať a odovzdať trénerovi toto tlačivo.

 

Tiež sa vám može páčiť...