Oznam správnej rady

  1. Dňa 18.09.2014 členovia Správnej rady P.H.K. Prešov, n.o. zvolili do funkcie riaditeľa hokejového klubu s platnosťou od 19.09.2014 na trojročné funkčné obdobie v súlade so Štatútom a jeho Dodatkom č.1. P.H.K. Prešov, n.o. p. KRASNIČANA MAREKA.
  2. Dňom 19.09.2014 sa p. Krasničan Marek vzdal členstva v Správnej rade P.H.K. Prešov, n.o., na základe zvolenia do funkcie riaditeľa hokejového klubu.
  3. Predseda Správnej rady poveril (do 7 pracovných dní) p. Krasničana určením termínu volieb nového člena Správnej rady voleného Radou rodičov.

Tiež sa vám može páčiť...