Oznam správnej rady

Dňa 15.01.2018 sa uskutočnili v priestoroch neziskovej organizácie voľby člena Správnej rady, voleného Radou rodičov.

Na základe získaných hlasov od poverených členov Rady rodičov bol zvolený p. Adrián MIHALOV, ktorý sa dňom volieb stal právoplatným členom Správnej rady P.H.K. Prešov, n.o..

Lukošik Vojtech
predseda Správnej rady P.H.K. Prešov, n.o.

Tiež sa vám može páčiť...