Oznam správnej rady

Vedenie hokejového klubu P.H.K. Prešov, n.o. zastúpené predsedom správnej rady Vojtechom Lukošíkom Vám oznamuje, že správna rada klubu na svojom zasadnutí 30.11.2015 na základe požiadavky riaditeľa klubu a v súlade so Štatútom P.H.K. Prešov, n.o. a jeho Dodatkom č.1., Čl.4. Riaditeľ, bodu (b/5), odstavca c) odvolala z funkcie riaditeľa P.H.K. Prešov, n.o. p. Krasničana Mareka k 11.12.2015.

Zároveň Vám oznamuje, že všetky povinnosti a právomoci riaditeľa hokejového klubu P.H.K. Prešov, n.o. preberá správna rada, do vymenovania a schválenia nového právoplatného riaditeľa.

Tiež sa vám može páčiť...