Oznam správnej rady

Dňa 21.10.2014 sa uskutočnili v priestoroch neziskovej organizácie voľby člena Správnej rady, voleného Radou rodičov na obdobie od zvolenia do 01.05.2017.
Prihlásení kandidáti do volieb za člena Správnej rady:

  1. p. Maroš ČUPKA
  2. p. Ján PROKOPČÁK

Na základe získaných hlasov od poverených členov Rady rodičov bol zvolený p. Maroš ČUPKA, ktorý sa dňom volieb stal právoplatným členom Správnej rady P.H.K. Prešov, n.o..

Lukošik Vojtech
predseda Správnej rady P.H.K. Prešov, n.o.

Tiež sa vám može páčiť...