Oznam pre rodičov hráčov

Žiadame rodičov hráčov, ktorí si chcú uplatniť z poukázaných finančných prostriedkov 2% ( 1,5 %) daní z príjmov za rok 2015 pre P.H.K. Prešov, n.o., 50% na úhradu klubových poplatkov, aby doručili potvrdenie o ich poukázaní do kancelárie klubu do 20.08.2016.

Tiež sa vám može páčiť...