Oznam pre rodičov HP 3,4

Dňa 27.3.2019 sa o 17.00 hod. uskutoční v jedálni ČSA 1 stretnutie rodičov žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí by mali nastúpiť v budúcom školskom roku do 4. a 5. ročníka športovej hokejovej triedy.

Tiež sa vám može páčiť...