Oznam pre rodičov HP 3,4 – rozpis tréningov v Košiciach.

Vážení rodičia oznamujeme vám,že tréningový proces pre HP 3,4 bude zabezpečený následovne.

3.11.2018      16:30 – 18:45   STEEL ARENA Košice pristavenie  autobusu 15:00 hod. odchod  15:15 hod.

5.11.2018      18:00 – 19:00  SA TRÉNINGOVÁ HALA Košice pristavenie autobusu 16:30 hod. odchod 16:45 hod.

7.11.2018      17:30 – 18:30  SA TRÉNINGOVÁ HALA Košice pristavenie autobusu 16:00 hod. odchod 16:15 hod.

9.11.2018      17:45 – 18:45  SA TRÉNINGOVÁ HALA Košice pristavenie autobusu 16:00 hod. odchod 16:15 hod.

Všetky odchody autobusov budú z parkoviska INTERSPORT na Sekčove .

V prípade potreby info. u  trénerov p.Bosáka tel: 0904 555 200  p.Lenďáka tel: 0911 281 093

Tiež sa vám može páčiť...