OZNAM o začiatkoch letnej prípravy pre jednotlivé kategórie sezóna 2022/2023

UPOZORNENIE: kategórie platia tak, ako budú zaradené v novej sezóne 2022/2023  napr : v minulej sezóne ŠHT5 sa riadia oznamom ŠHT 6, v minulej sezóne HP3 sa riadia oznamom HP4  atď.                                                                    V prípade nejasností kontaktujte klub, alebo trénera.

JUNIORI

11.5.2022 STREDA – 16.00 hod.     Zimný štadión                                                                                                               tréner:     Ladislav Strompf     kont. – +421 918 295 293   doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

DORAST

11.5.2022 STREDA – 16.00 hod.    Zimný štadión                                                                                                                tréner:     Peter Křemen           kont. – +421 907 939 734   doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

ŠHT 9

9.5.2022 PONDELOK – 13.30 hod.     telocvičňa 1    ZŠ Čsl.armády                                                                                            tréner:    Branislav Kohutiar  kont. – +421 907 979 078    doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

ŠHT 8

9.5.2022 PONDELOK – 12.00 hod.      telocvičňa 1  ZŠ Čsl.armády                                                                                    tréner:    Milan Ondričko        kont. – +421 903 182 625    doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

ŠHT 7

9.5.2022 PONDELOK – 13.15 hod.        telocvičňa 1  ZŠ Čsl.armády                                                                                    tréner:    Imrich Petrík             kont. – +421 907 945 885    doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

ŠHT 6

10.5.2022 UTOROK  – 12.00 hod.     telocvičňa 1   ZŠ Čsl.armády                                                                                     tréner:  Martin Sabolčín       kont. – +421 907 125 701    doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

ŠHT5

9.5.2022 PONDELOK – 13.15 hod.        telocvičňa 1   ZŠ Čsl.armády                                                                                tréner:   Peter Duda        kont. – +421 915 257 143     doniesť si oblečenie na a obuv na tréning, pitný režim

HP4

12.5.2022 ŠTVRTOK – 16.00 hod. telocvičňa 1 ZŠ Čsl.armády                                                                                           tréner:    Radomír Chalupa  kont. – +421 905 502 648     doniesť si oblečenie a obuv na tréning, pitný režim

HP3

12.5.2022 ŠTVRTOK  – 17.00 hod.        ihrisko ZŠ Čsl.armády                                                                                           tréner:    Milan Ondričko        kont. – +421 903 182 625     doniesť si oblečenie a obuv na tréning, pitný režim

HPP 0,1,2

12.5.2022 ŠTVRTOK  – 17.00 hod.    telocvičňa 1 ZŠ Čsl.armády   doniesť si oblečenie a obuv na tréning, pitný režim     tréner:    Martin Baláž               kont. – +421 903 810 537                                                                                                                asistent:   Radomír Chalupa     kont. – +421 905 502 648                                                                                                              asistent:   Peter Duda                 kont. – +421 915 257 143

 

Tiež sa vám može páčiť...