Oznam o ukončení sezóný 2020/2021.

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu a vlády SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 a pretrvávajúceho lockdownu na území SR a z dôvodu,že nie je možné pokračovať v tréningovom procese na ľade hokejový klub Prešov Penguins ukončuje  sezónu 2020/2021.

Aj napriek dlhodobej snahe  vedenia klubu  o nájdení možnosti pokračovať v tréningovom procese boli naše žiadosti opakovane zamietnuté.

Nižšie uvádzame  jednu z odpovedí na naše žiadosti.

 

Dobrý deň,

Dňa 01.03.2021 ste Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove zaslali oznámenia o konaní hromadných podujatí hokejového klubu Prešov Penguins n.o. v dňoch 04.03.2021, 05.03.2021, 06.03.2021 a 07.03.2021. V súvislosti s uvedeným uvádzame, že na základe platnej legislatívy v súčasnej epidemiologickej situácii v SR je v súčasnosti zakázané usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Keďže sa nejedná o jednorazové hromadné podujatie, nespadá do výnimiek Vyhlášky ÚVZ SR č. 98, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, zároveň sa nejedná o školu a školské zariadenie.

S pozdravom

Mgr. MVDr. Adriána Dudlová, PhD.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Hollého 5, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 7580 361
web: www.ruvzpo.sk

 

Aj z týchto dôvodov bola predčasne ukončená prevádzka zimného štadióna. Pevne veríme, že sa situácia už čoskoro upokojí a my budeme môcť znova nastaviť a naštartovať tréningové procesy všetkých kategórií  do novej sezóny 2021/2022.

Vedenie klubu bude naďalej pracovať na celom procese a urobí maximum pre podporu našej hokejovej mládeže. O ďalších postupoch vás budeme včas informovať.

Prešov Penguins.

Je potrebné,aby si hráči postupne po dohode s trénermi zobrali všetky osobné veci domov.

Tiež sa vám može páčiť...