Objav svoj šport

Dňa 2.júna 2016 sa náš klub zúčastnil športovo­-propagačného podujatia pod názvom „Objav svoj šport“. Organizátorom podujatia boli Mesto Prešov, Krajské športové centrum v Prešove, Olympijský klub Prešov, Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove.

Podujatie bolo určené žiakom 3.­4. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. V rámci tohto podujatia bolo vybraných 11 športov ­ z toho 5 kolektívnych a 6 individuálnych, ktoré patria v našom meste k populárnym a to z rôzneho hľadiska. Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale na ZŠ Sibírska, kde na hracej ploche mali tieto jednotlivé športy rozložené svoje stanovištia a rôznym zaujímavým spôsobom predstavovali a propagovali daný šport, resp. (športový klub) žiakom 3.­4. ročníkov základných škôl mesta Prešov.

Tiež sa vám može páčiť...