Letná príprava hráčov Prešov Penguins n.o.

Oznamujeme, že dňa 03.05.2021 začíname s letnou prípravou hráčov vo všetkých kategóriách hokejového klubu,podľa aktuálnych pandémických opatrení a vyhlášok  RÚVZ v Prešove, upozorňujeme, že hráči sa budú musieť preukazovať  negatívnym výsledkom z Ag testu. Žiaci 1. stupňa základných škôl nemusia mať platný Ag test COVID 19, postačuje podľa nariadenia RÚVZ čestné prehlásenie rodiča o bez infekčnosti dieťaťa.

Prvé stretnutia hráčov budú informatívne :

Budúci Juniori o 15,00 hod – zimný štadión, Prešov  tréner – Ladislav Strompf tel: +421 918 295

Budúci Dorast o 15,00 hod – zimný štadión, Prešov tréner – Peter Křemen tel: +421 907 939 734

Budúci Kadeti o 14,00 hod – ZŠ Čsl.armády, Prešov tréner – Branislav Kohutiar tel: +421 907 979 078

Budúca ŠHT 8. – ZŠ Čsl.armády Prešov, začiatok bude oznámený trénerom

Budúca ŠHT 7. – ZŠ Čsl.armády Prešov, začiatok bude oznámený trénerom

Budúca ŠHT 6. – ZŠ Čsl.armády Prešov, začiatok bude oznámený trénerom

Budúca ŠHT 5. – ZŠ Čsl.armády Prešov, začiatok bude oznámený trénerom

Tréneri: Imrich Petrík , Radomír Chalupa , Martin Lenďák , Martin Sabolčín

Časy tréningov pre jednotlivé kategórie budú upresnené po dohode s vedením ZŠ Čsl.armády Prešov.

Budúca 4.,3. HP – zimný štadión, Prešov, začiatok upresnený trénerom

Tréneri: Anton Bosák , Radoslav Raclavský

Budúca 2.,1.,0. HP –  začiatok letnej prípravy bude oznámený do 30.4.2021

Tréner: Martin Baláž

Prešov Penguins n.o.

Tiež sa vám može páčiť...