KONTROLA KLUBOVÝCH POPLATKOV.

Žiadame rodičov hráčov a hráčok všetkých vekových kategórii,ktorí nemajú doplatené klubové poplatky,aby tak učinili do 9.8.2019.

Informácie o nedoplatkoch vám budú podané v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. u p.Dudovej v kancelárii PHK Prešov na Požiarníckej ul.17, alebo telefonicky na čísle +421 948 551 003.

V prípade neuhradenia,nebude hráčovi/-čke umožnené zúčastňovať sa tréningov a celého programu svojho ročníka.

Ďakujeme za porozumenie.

P.H.K. Prešov

Tiež sa vám može páčiť...