Kontakt

P.H.K. Prešov

phk-loho

P.H.K. Prešov, n.o.
Pod Kalváriou 50
080 01 Prešov
IČO: 37886533
DIČ: 2021858421
e-mail: phk.presov@gmail.com
Riaditeľ klubu: Peter Potočňák +421 905 428 823
Administratívna pracovníčka: Emília Dudová +421 948 551 003
Ekonómka klubu: Ingrid Adamová