Klubové poplatky pre sezónu 2017 – 2018

Informáciu o klubových poplatkoch pre sezónu 2017 – 2018 nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/klubove-poplatky/

Klubové poplatky boli schválené správnou radou v internej smernici č. 2/2017.

Tiež sa vám može páčiť...