Informácie zo stretnutia zástupcov športových klubov a predstaviteľov mesta

18.4.2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov športových klubov a predstaviteľov mesta v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Zimného štadióna v Prešove. Na stretnutí bola potvrdená informácia o odstávke prevádzky Zimného štadióna až do doby výmeny strechy štadióna. Odhadovaný čas rekonštrukcie bol stanovený na obdobie minimálne 7 mesiacov. Zástupcovia klubov boli informovaní o alternatívnych spôsoboch zabezpečenia športovej činnosti na dostupných športoviskách v Prešove a okolitých mestách.

Klub P.H.K. Prešov v spolupráci s ostatnými športovými klubmi rokovali o jednotlivých možnostiach zabezpečenia trénovania s prioritným úsilím aby čo v najnižšej miere utrpela športová výkonnosť a školská dochádzka. Klub P.H.K. Prešov sa v ďalších rokovaniach bude zameriavať aby mohli jednotlivé mužstvá trénovať predovšetkým na štadióne v Prešove – PSK aréne. V tejto súvislosti klub sa predbežne dohodol s majiteľom PSK Arény na poskytnutí dostatočného počtu hodín pre naše mužstvá v mesiaci august 2018.

Ďalšie informácie Vám oznámime po najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (25.4.2018) a následných rokovaniach s majiteľom PSK Arény.

Tiež sa vám može páčiť...