Informácia pre rodičov detí HPP 0,1,2 o tréningoch 3.12. -7.12. – 8.12.2019

Utorok

HPP 0,1,2 – TELOCVIČŇA  ZŠ ČSL.ARMÁDY   TELOCVIČŇA 2 VCHOD ZA HOKEJBALOVÝM IHRISKOM

3.12.2019  – 17:30 – 18:30 hod.          Priniesť si oblečenie a obuv do telocvične.

 

Sobota   7.12.2019 – 11:45– 12:45 hod.           odchod autobusom o 10:30 hod.  z parkoviska INTERSPORT

HPP 0,1,2 – ZIMNÝ ŠTADIÓN SABINOV Mikulášsky víkend

Pozývame deti a rodičov na spoločný Mikulášsky víkend. Rodičia si okrem dobrej nálady,môžu priniesť korčule,hokejky a spoločne so svojimi deťmi absolvovať časť tréningu.V ďalšej časti tréningu sa uskutočnia mini zápasy deti proti rodičom.V závere tréningu navštívi deti Mikuláš a prinesie im balíčky.

Nedeľa   8.12.2019 – 15:45 – 16:45 hod.           odchod autobusom 14:30 hod.  z parkoviska INTERSPORT

HPP 0,1,2 – ZIMNÝ ŠTADIÓN SABINOV Mikulášsky víkend

Aj nedeľný tréning bude pokračovať v duchu toho sobotňajšieho. Rodičia si možu znova priniesť korčule a hokejky.Privítame aj boby a malé sánky,aby sa deti mohli dosýta vyšantiť.

Žiadame rodičov,aby rešpektovali pokyny trénerov , doporučujeme minimálne ochranu hlavy /prilba/ hokejová,lyžiarská a pod. 

Vstup a korčuľovanie rodičov na ľadovej ploche je na vlastnú zodpovednosť.

Výjazdy koordinujú tréneri p.Baláž tel: 0903 810 537 a p,Raclavský tel: 0905 359 534

Tiež sa vám može páčiť...