HPP 0,1,2. V nedeľu 9.12.2018 – deti,rodičia a Mikuláš spoločne na ľade.

Informujeme vás o zabezpečení tréningov pre HPP 0,1,2 v dňoch 8.12.2018 a 9.12.2018.

sobota

HPP 2  – PSK  ARÉNA  PREŠOV

8.12.2018 – 6.00 – 7:00 hod.

HPP 0,1 –  ZIMNÝ ŠTADIÓN SABINOV

8.12.2018      14.30 – 15:30        odchod autobusom o 13:15 hod.  z parkoviska INTERSPORT

nedeľa

HPP 0,1,2 –  ZIMNÝ ŠTADIÓN SABINOV     MIKULÁŠSKY TRÉNING

Vážení rodičia,milé deti. 

Pozývame vás na  Mikulášsky tréning,ktorý sa uskutoční v nedeľu 9.12.2018 od 14:30 do 15:30 hod. na zimnom štadióne v Sabinove.

Rodičia si môžu  okrem dobrej nálady doniesť aj korčule a hokejky, aby si  spoločne  zakorčuľovali  so svojimi deťmi.

Tréningu sa zúčastní aj samotný Mikuláš,ktorý deťom odovzdá balíčky.

 

    odchod autobusom o 13:15 hod.  z parkoviska INTERSPORT

Výjazdy koordinujú tréneri p.Baláž tel: 0903 810 537 a p,Raclavský tel: 0905 359 534

Tiež sa vám može páčiť...