Darujte 2% z dane mladým hokejistom PENGUINS


phk-logo

Vážení priatelia prešovského hokeja,

týmto Vás prosíme o Vašu podporu a možnosť darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 našim mladým hokejistom. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky a veríme, že aj prostredníctvom nich umožníme tento krásny šport rozvíjať v našom meste.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní z príjmov za rok 2018:
Obchodné meno (Názov): P. H. K. Prešov, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 37886533
Sídlo: Pod Kalváriou 50, 08001 Prešov

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a Potvrdenie o zaplatení dane

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) – súčasť daňového priznania
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) – súčasť daňového priznania

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie
b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

3. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb – súčasť daňového priznania
Dovoľte nám upozorniť Vás, že v tomto roku môžu firmy poskytnúť príspevok vo výške 2% zaplatenej dane za predpokladu, keď do termínu na podanie daňového priznania (Daň z príjmov právnických osôb) poskytnú našej neziskovej organizácii aj dar vo forme finančných prostriedkov najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zo svojej daňovej povinnosti. V opačnom prípade by Vaša spoločnosť mohla poskytnúť príspevok len do výšky 1,5% zo zaplatenej dane.

OZNAMUJEME rodičom hráčov P.H.K. Prešov, n.o.,

že z poskytnutého podielu 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 pre P.H.K. Prešov, n.o., môžu 50% použiť na úhradu členských poplatkov v sezóne 2019/2020.
Pri uplatnení podielu 2% z daní za rok 2018 na úhradu členských poplatkov hráčov sú povinní doručiť klubu, kópiu potvrdenia o poukázaní.

Tiež sa vám može páčiť...