Členské poplatky P.H.K. Prešov, n.o. pre sezónu 2018/2019

Informáciu o členských poplatkoch P.H.K. Prešov, n.o. pre sezónu 2018/2019 nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/clenske-poplatky/

Členské poplatky boli schválené správnou radou v internej smernici č. 1/2018.

Upozorňujeme všetkých aby si vo vlastnom záujme skontrolovali úhrady členských poplatkov za predošlú sezónu. Prípadné nedoplatky je potrebné doplatiť.

Tiež sa vám može páčiť...