Kategória: Mládež

Klubové poplatky pre sezónu 2017 – 2018

Informáciu o klubových poplatkoch pre sezónu 2017 – 2018 nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/klubove-poplatky/ Klubové poplatky boli schválené správnou radou v internej smernici č. 2/2017.

Klubové poplatky – máj 2017

Informáciu o klubových poplatkoch za mesiac máj nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/klubove-poplatky/ O poplatkoch na ďalšie obdobie rozhodne novozvolená správna rada klubu.