Kategória: Mládež

OZNAM O POZASTAVENÍ VŠETKÝCH TRÉNINGOV.

Z dôvodu pozitívneho testovania trénerov a hráčov väčšiny kategórii klubu a následnej karantény osôb,ktoré prišli s pozitívne testovanými osobami do kontaktu sa z okamžitou účinnosťou pozastavuje akákoľvek tréningová činnosť.     ( HPP 0,1,2  /HP...

Podmienky vstupu do hľadiska.

Počas majstrovských zápasov mládeže, bude vstup do hľadiska v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonali covid 19). Pri vstupe do štadióna cez hlavný vchod sa preukážte usporiadateľovi dokladom o očkovaní, testovaní, alebo prekonaní ochorenia a...

INFORMÁCIA O ZÁKAZE VSTUPU DO HĽADISKA

Z dôvodu prebiehajúcej montáže sedadiel v hľadisku zimného štadióna vydal prevádzkovateľ nariadenie o zákaze vstupu divákov, rodičov a iných osôb do týchto priestorov. Na štadión budú mať prístup iba personál štadióna , hráči, realizačné...