Kategória: Mládež

Fotografovanie mužstiev

Dňa 04.04.2018 (streda) je zabezpečené fotografovanie hráčov všetkých kategórii podľa rozpisu ľadu – spoločné foto kategórii. Hráči si budú môcť objednať spoločné aj samostatné fotografie, podpis karty u fotografa.

Oznam pre rodičov hráčov 4 HP

Dňa 13.03.2018 (utorok) o 16:00 hod v telocvični ZŠ Čsl.armády sa uskutoční stretnutie rodičov hráčov, riaditeľky školy a zástupcov klubu.

Upratovanie šatní

Oznamujeme, že v priebehu 3. a 4. týždňa 2018 prebieha upratovanie šatní. V 4. týždni budú v spolupráci s čistiacou firmou vyčistené sociálne zariadenia v šatniach hráčov.

Oznam správnej rady

Dňa 15.01.2018 sa uskutočnili v priestoroch neziskovej organizácie voľby člena Správnej rady, voleného Radou rodičov. Na základe získaných hlasov od poverených členov Rady rodičov bol zvolený p. Adrián MIHALOV, ktorý sa dňom volieb stal...

Voľba člena správnej rady

Na základe vzdania sa členstva v správnej rade P.H.K. Prešov, n.o. jedným z členov rady voleného rodičmi hráčov vyhlasujem doplňujúce voľby člena a oznamujem dôležité informácie k príprave a priebehu volieb člena správnej rady:...

Rozhovor s našim juniorom Martinom Palkom.

Čoraz výraznejšie v prešovskom A-čku dáva o sebe vedieť jeden z našich odchovancov hráč juniorky Martin Palko. Prinášame Vám Palkyho prvý rozhovor pre hokejový portál prvaliga.sk po zápase v Bratislave s HC Osmos Bratislava,...