Kategória: Klub

Oznam pre výhercov z akcie Deti na hokej

Oznamujeme účastníkom akcie Deti na hokej zo dňa 25. februára 2017, ktorí boli vyžrebovaný a majú nárok na štartovaciu hokejovú výstroj, že si ju môžu vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu do 30.09.2017. Podmienky odovzdania...

Výzva na podanie cenovej ponuky

Vyzývame dopravcov k predloženiu cenovej ponuky na poskytovanie dopravných služieb pre neziskovú organizáciu P.H.K. Prešov, n.o. , Pod Kalváriou 50, Prešov. P.H.K. Prešov, n. o. je nezisková organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je organizovanie a...

Klubové poplatky pre sezónu 2017 – 2018

Informáciu o klubových poplatkoch pre sezónu 2017 – 2018 nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.phkpresov.sk/klubove-poplatky/ Klubové poplatky boli schválené správnou radou v internej smernici č. 2/2017.

Výsledky volieb členov správnej rady

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia aktuálnej správnej rady sa 18.5.2017 v kancelárii klubu uskutočnili voľby nových členov správnej rady P.H.K. Prešov, n.o. volených radov rodičov. Zvolení členovia správnej rady na obdobie 1.6.2017 –...