2% dane z príjmov za rok 2021

Vážení priatelia prešovského hokeja,

týmto Vás žiadame o podporu mládežníckeho hokejového klubu Prešov Penguins, darovaním 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 našim mladým hokejistom.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky a veríme že aj prostredníctvom nich, umožníme tento krásny šport rozvíjať naším deťom aj v našom meste.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní z príjmov za rok 2021:
IČO: 37886533
Obchodné meno (Názov): Prešov Penguins n.o.

2% z dane môže poukázať:

1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a Potvrdenie o zaplatení dane

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) – súčasť daňového priznania
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) – súčasť daňového priznania

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie
b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 

OZNAMUJEME rodičom hráčov Prešov Penguins n.o.,

že z poskytnutého podielu 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2021 pre Prešov Penguins n.o., môžu 50% použiť na úhradu členských poplatkov v roku 2022.
Rodičia, ktorí si chcú uplatniť 50 % z poskytnutých 2% z daní za rok 2021 pre Prešov Penguins na členské poplatky hráča Prešov Penguins sú povinní doručiť hokejovému klubu, kópiu potvrdenia o poukázaní 2% pre Prešov Penguins (Vyhlásenie, alebo kopia strany z daňového priznania).

Tiež sa vám može páčiť...